Київ
380674338111
Дніпро
380672338111
Варшава
48575315111

Віза в Бермудські острови

Рекомендований список документів для туристичної поїздки на Бермудські Острови
 
 1. Закордонний паспорт, у якому є хоча б 1 ЧИСТИЙ з обох боків ЛИСТ  
 2. Попередній паспорт або його копії (якщо є)
 3. 1 свіже фото 3,5 х 4,5 см на світлому фоні (80% обличчя)
 4. Консульський збір за піврічну візу (оплачується у візовому центрі під час подачі)
 5. Довідка з місця роботи із зазначенням обійманої посади, терміном на цій посаді, заробітною платою за останні 6 місяців, фразою про збереження робочого місця та окладу на час поїздки + банківська довідка по зарплатному рахунку (якщо є). Довідка має бути на фірмовому бланку із зазначенням фактичної та юридичної адрес.
 6. Для студента - довідка з вишу + копія студентського квитка та залікової книжки + фінансові документи батьків (пункти 5-10) + спонсорський лист від батьків (нотаріально завіряти не потрібно).
 7. Документи про додаткові доходи (документи по СДП: свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податків, свідоцтво про сплату податків, звіти суб'єкта малого підприємництва, довідка з банку про наявність рахунку і залишку на рахунку + роздруківка руху грошей за рахунком, копії контрактів...)
 8. Копія документів про наявність рухомого/нерухомого майна
 9. Копія свідоцтва про шлюб/розлучення
 10. Копія свідоцтва про народження дитини
 11. Довідка з банку із зазначенням залишку на рахунку + роздруківка руху грошей по рахунку за останні 3-6 місяців
Рекомендований список документів для туристичної поїздки на Берудські Острови для дитини (до 18 років):
 
 • дитячий проїзний документ (дитина також може бути вписана в паспорт одного з батьків)
 • Консульський збір за піврічну візу (сплачується у візовому центрі під час подачі)
 • 1 свіже фото 3,5 х 4,5 см на світлому фоні (80% обличчя)
 • копія свідоцтва про народження
 • довідка зі школи
 • якщо дитина подорожує одна або з одним із батьків - нотаріальний дозвіл на поїздку від обох або одного з батьків
 • документи батьків (пункти 5-10)
________________________
 

ВЕРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 

Рекомендуемый список документов для туристической поездки на Бермудские Острова
 
 1. Загранпаспорт, в котором есть хотя бы 1 ЧИСТЫЙ с обеих сторон ЛИСТ  
 2. Предыдущий паспорт или его копии (если есть)
 3. 1 свежее фото 3,5 х 4,5 см на светлом фоне (80% лица)
 4. Консульский сбор за полугодовую визу (оплачивается в визовом центре при подаче)
 5. Справка с места работы с указанием занимаемой должности, термином на этой должности, заработной платой за последние 6 месяцев, фразой о сохранении рабочего места и оклада на время поездки + банковская справка по зарплатному счету (если есть). Справка должна быть на фирменном бланке с указанием фактического и юридического адресов.
 6. Для студента – справка из вуза + копия студенческого билета и зачетки + финансовые документы родителей (пункты 5-10) + спонсорское письмо от родителей (нотариально заверять не нужно).
 7. Документы о дополнительных доходах (документы по СДП: свидетельство о регистрации, свидетельство регистрации плательщика налогов, свидетельство об уплате налогов, отчеты субъекта малого предпринимательства, справка из банка о наличии счета и остатка на счету + распечатка движения денег по счету, копии контрактов …)
 8. Копия документов о наличии движимого/недвижимого имущества
 9. Копия свидетельства о браке/разводе
 10. Копия свидетельства о рождении ребенка
 11. Справка из банка с указанием остатка на счету + распечатка движения денег по счету за последние 3-6 месяцев
Рекомендуемый список документов для туристической поездки на  Берудские Острова для ребенка (до 18 лет):
 
 • детский проездной документ (ребенок также может быть вписан в паспорт одного из родителей)
 • консульский сбор за полугодовую визу (оплачивается в визовом центре при подаче)
 • 1 свежее фото 3,5 х 4,5 см на светлом фоне (80% лица)
 • копия свидетельства о рождении
 • справка со школы
 • если ребенок путешествует один или с одним из родителей – нотариальное разрешение на поездку от обоих или одного родителя
 • документы родителей (пункты 5-10)

Експерт

+380672338111
+380443575111

Поиск по сайту

Консультант по Бермудських островах

Запитати експерта

Введите первые буквы страны.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
 d888   d888   .d8888b.  888888888 
d8888 d8888 d88P Y88b 888
888 888 888 888
888 888 .d88P 8888888b.
888 888 .od888P" "Y88b
888 888 d88P" 888
888 888 888" Y88b d88P
8888888 8888888 888888888 "Y8888P"


Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Вертикальные вкладки